1

Vælg butik

Valby

Vælg
VALGT

Slagelse

Vælg
VALGT

Randers

Vælg
VALGT

Odense

Vælg
VALGT

Holbæk

Vælg
VALGT

Aalborg

Vælg
VALGT

Vanløse

Vælg
VALGT
2

Vælg lejeperiode

{{ currentPrice.days }}

Dage

{{ currentPrice.price}},-

15% provision

VÆLG
VALGT
3

Vælg standtype

{{ currentBoothType.name }}
{{ currentBoothType.description }}

{{ currentBoothType.size }}

Valgt
Vælg
4

Vælg dato

5

Vælg placering

6

Dine oplysninger

Betingelser

Standleje

Booking

Stande kan reserveres via link fra vores hjemmeside www.børneloppen.dk, i butikken eller telefonisk.

Fortrydelsesret

Når du bestiller en stand hos Børneloppen, har du 14 dages fortrydelsesret. Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du møde op i butikken, og her vil du kunne få dine penge tilbage. Bemærk venligst at dette skal gøres inden 14 dage fra din booking. Hvis din lejeperioden starter indenfor 14 dage fra bookingen, bekræfter du hermed, at du afskriver dig din 14 dages fortrydelsesret. Uanset hvornår har du booket, kan du ikke fortryde hvis der er mindre end 14 dage indtil din lejeperiode begynder.

Pris

Priserne angivet på hjemmesiden er inklusive moms.

Kommission

Kommission (15%) fratrækkes automatisk opgørelsen af det samlede salg, inden fortjenesten udbetales til standlejeren.

Erhverv

Påtænkes det at drive forretning via standen, er man selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til Skat, og det skal oplyses ved booking, hvis man vil sælge varer fra en momsregistreret virksomhed på standen.

 

I lejeperioden

Opstart

Når standen er booket, kan varer opsættes fra 1 time inden lukketid dagen før lejeperiodens start, dvs. mandag til fredag fra kl. 17.00, lørdag og søndag fra kl. 15.00. Børneloppen kan uden varsel leje standen ud til en anden, hvis man uden forudgående aftale ikke har opstillet sine varer i løbet af den første dag af lejeperioden.

Standene må ikke flyttes, og der må ikke fastgøres eller klistres ting på standen. Herudover er det ikke tilladt at placere varer uden for egen stand, og de vil blive fjernet uden varsel.

Som standlejer kan du frit bruge vores renseribøjler – desuden har vi et begrænset antal buksebøjler til rådighed. I butikkerne kan du få op til 15 buksebøjler til din kombistand. Der må ikke stilles ting med hjul på den øverste hylde for at sikre der ikke falder varer i hovedet på nogen. Personalet har ret til at fjerne de varer fra øverste hylde, som har risiko for at falde ned eller er for tunge (f. eks. autostole med Isofix).

Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med Børneloppen-stregkode og påskrevet pris. Hvis du ikke har opstillet sine varer, inden lukketid på den første lejedag i perioden, uden forudgående aftale med personalet, kan Børneloppen frit leje standen ud til anden side uden varsel.

Varesikring

Der følger ubegrænset antal alarmer med i prisen til varer over 50 kr. Lokalet er videoovervåget, og vores personale er almindelig overvågen over for butikstyve. Børneloppen kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Børneloppen er ikke erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri kan din Indboforsikring eventuelt dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Ejendomsret og varebetingelser

Sælger er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne på standen, og det er ikke tilladt at sælge ulovlige kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte vurdere upassende. Vi ønsker ikke at have varepartier købt fra Wish, Ebay etc. med henblik på videresalg i Børneloppen. Det er heller ikke tilladt at lægge visitkort eller anden markedsføring på standene. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer og effekter uden varsel. Personalet har desuden ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, ildelugtende eller uhygiejniske varer.

Orden og opfyldning 

Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for din stand, og du er velkommen til at fylde op med varer så ofte, du ønsker. Det koster 10 kr. for at printe ud ekstra prismærker (64 stk/ark) når du vil tilføje flere varer på din stand. Du har også mulighed for at tilkøbe service, hvor vi rydder op hos din stand.

Varer uden prismærke

Hvis en vare mister sit prismærke eller findes i butikken efter standlejen er slut, vil den blive placeret ved område med varer uden prismærke i butikken. Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sager på reolen – også efter ophørt lejeperiode, da mange ting først dukker op, når andre standlejere pakker sammen. Varer uden prismærke opbevares i afdelingen i minimum 14 dage, hvorefter de tilfalder Børneloppen, som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

Ændring af pris

Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der sættes nyt prismærke på varen, da overstregede priser er ugyldige af sikkerhedsmæssige årsager.

Udsalg på standen

Du har mulighed for at holde udsalg på din stand. Du skal blot informér personalet herom, så de kan registrere rabatten i kassesystemet. Udsalgsskilte udleveres af personalet, og man kan vælge mellem 25%, 50% eller 75% rabat.

 

Ved lejeperiodens ophør

Tømning af stand

Standen skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag. Dvs. mandag til fredag kl. 17.00, lørdag til søndag kl. 15.00. Du skal huske at medbringe ID, og du er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre du køber en nedpakningsløsning. Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.

Er standen ikke tømt rettidigt, vil Børneloppen pakke varerne ned, hvilket koster et administrationsgebyr på 350 kr uden aftale. Du har også mulighed for at tilkøbe nedpakning, som koster 200 kr når det er aftalt i forvejen. Det koster 50 kr. pr påbegyndt dag, når Børneloppen opbevarer dine varer. Varerne vil blive opbevaret i en uge, hvorefter de tilfalder Børneloppen.

Udbetaling af dit overskud

Børneloppen udbetaler 85% af det samlede salg til dig. Udbetalingen sker direkte på dit Dankort. Af hensyn til personalets sikkerhed opbevarer vi ikke store mængder af kontanter i butikken, og vi kan ikke garantere at kunne udbetale din fortjeneste i kontanter. Hvis nogle af dine glemte varer bliver solgt i butikken 14 dage efter lejeperiodens ophør, skylder Børneloppen dig penge efter afregningen. Udbetalingen af fortjeneste skal ske senest 90 dage efter lejeperiodens ophør. Ved beløb over 5000 kr. sker udbetaling via bankoverførsel hvor der kan gå op til 14 dage efter anmodning.

Fortrolighedspolitik

Forretningen forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Forretningen vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.